MENU
Aula_close Layer 1

Resultater af evalueringer

Trivselsundersøgelse

Vi arbejder med elevernes trivselsundersøgelse ved hvert år i august/september at afholde klassekonferencer, hvor vi sammen med inklusionsvejlederen, de enkelte klassers voksne og ledelsen, gennemgår hver klasses resultater. Vi laver her aftaler om hvad der skal arbejdes med i den enkelte klasse.

Der ud over arbejder hele skolen med De gyldne..., som er 3-5 fokuspunkter, som hele skolen arbejder med. De gyldne tager udgangspunkt i den samlede trivselsundersøgelse.

Link: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/400001.aspx?dashboar…