MENU
Aula_close Layer 1

Traditioner

Vi holder hvert år bl.a. skolefest, Skolernes Motionsdag, Klippe-klistre-dag, Julebanko, Fastelavn og deltager i Folkemødet.

Ydermere har vi hver måned Fællessamling i gymnastiksalen, hvor klasserne skiftes til at fremvise noget for resten af skolen. Ved Fællessamlingerne hyldes også de, der har haft fødselsdag siden sidste Fællessamling med en fødselsdagssang og flag.

På Kongeskærskolen har vi udviklet et koncept vi kalder LUKSUS-dage. Disse dage er to klasser sammen ude af huset for at besøge erhvervsliv, kultur- eller naturinstitutioner. Det er 0. og 5. klasse, 1. og 6. klasse, 2. og 7. klasse osv., der er LUKSUS-venner og af sted på tur sammen.

Lejrskole og hyttetur er også en del af det at gå i skole på Kongeskærskolen. Lejrskolerne afholdes efter følgende plan:

Trin:

Aktivitet:

Overnatninger

9. klasse

Faglig dagtur til København eller omegn

0

8. klasse

Lejrskole i Danmark eller Europa

 

4

5. klasse

Lejrskole Danmark

 

3

2. klasse

Hyttetur på Bornholm

 

1