MENU
Aula_close Layer 1

Skolens kontor

Skolens kontor er åbent fra kl. 7.30-15.00.

Telefonnummer kontor: 56 92 29 30

Mailadresse skolen: kongeskaerskolen@brk.dk

På kontoret møder man:

Skoleleder Kasper Johansen

 

 

 

 

 

 

Tania

  Leder af indskoling og SFO Tania Karlshøj-Nielsen  

 

 

 

 

 

 

Sekretær Mie Bitsch